Chào mừng bạn đến với website Mầm non Thạch Cầu

Có 14 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THĐT tháng 9 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-t9_27102021.pdf
26/BC-MNTCBáo cáo  29-09-2021
2 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THĐT tháng 8 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-t8_27102021.pdf
23/BC-MNTCBáo cáo  31-08-2021
3 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THĐT tháng 7 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-thang-72021_17082021.pdf
20/BC-MNTCBáo cáo  31-07-2021
4 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THĐT tháng 6 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-thang-62021_17082021.pdf
17/BC-MNTCBáo cáo  29-06-2021
5 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THĐT tháng 5 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-thang-52021_17082021.pdf
15/BC-MNTCBáo cáo  28-05-2021
6 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THĐT tháng 4 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-thang-42021_28102021(1).pdf
09/BC-MNTCBáo cáo  29-04-2021
7 Báo cáo tự đánh giá mô hình trường học điện tử năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-tu-danh-gia-mo-hinh-thdt_26042021.pdf
07/BC-MNTCBáo cáo  15-04-2021
8 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THĐT tháng 3 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-thang-32021_04052021.pdf
06/BC-MNTCBáo cáo  30-03-2021
9 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THĐT tháng 02 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-thang-022021_04052021.pdf
04/BC-MNTCBáo cáo  25-02-2021
10 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THĐT tháng 01 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-thang-012021_04052021.pdf
03/BC-MNTCBáo cáo  25-01-2021
11 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THĐT tháng 12 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-thang-122020_04052021.pdf
36/BC-MNTCBáo cáo  31-12-2020
12 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THĐT tháng 11 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-thang-112020_04052021.pdf
32/BC-MNTCBáo cáo  30-11-2020
13 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THĐT tháng 10 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-thang-102020_04052021.pdf
29/BC-MNTCBáo cáo  30-10-2020
14 Báo cáo kết quả thực hiện mô hình THĐT tháng 9 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bc-thang-92020_04052021.pdf
25/BC-MNTCBáo cáo  30-09-2020