Chào mừng bạn đến với website Mầm non Thạch Cầu

Hiệu trưởng

Lương Thị Tuấn Anh
Lương Thị Tuấn Anh

Ngày sinh: 10/5/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02438271029

Điện thoại riêng: 0989197380

Email liên lạc: luongthituananh80@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Vũ Thanh Hiếu
Vũ Thanh Hiếu

Ngày sinh: 8/10/1988

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: PHT

Điện thoại cơ quan: 02438271029

Điện thoại riêng: 0988490188

Email liên lạc: thanhhieu08.10.1988@gmail.com

Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh

Ngày sinh: 10/9/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02438271029

Email liên lạc: lananhmit8x@gmail.com