Chào mừng bạn đến với website Mầm non Thạch Cầu

Có 11 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 CV v/v tổ chức họat động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4726_bgddt_gdtc-to-chuc-hoat-dong-day-hoc-truc-tiep-tai-csgd_27102021.pdf
4726/BGDĐT-GDTCVăn bản của Bộ 15-10-2021
2 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với Giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-ban-hanh-khung-ke-hoach-thoi-gian-nam-hoc-2021-2022-doi-voi-giao-duc_06082021(1).pdf
2551/QĐ-BGDĐTVăn bản của Bộ 04-08-2021
3 CV v/v hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2440-bgddt-ngcbqlgd_18062021.pdf
2440/BGDĐT-NGCBQLGDVăn bản của Bộ 11-06-2021
4 CV v/v khảo sát lấy ý kiến về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1614_bgddt_gdmn_29042021.pdf
1614/BGDĐT-GDMNVăn bản của Bộ 23-04-2021
5 Thông tư Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt472020-bgd-quy-dinh-do-choi_30032021.PDF
47/2020/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ 30-03-2021
6 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt012021-bgd-quy-dinh-ma-so-chuc-danh-mn_30032021.PDF
01/2021/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ 30-03-2021
7 QĐ v/v công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet_dinh_so_567qd-bgddt_ve_cong_bo_danh_muc_van_ban_qppl_het_hieu_luc_14202111_02042021.pdf
567/QĐ-BGDĐTVăn bản của Bộ 29-01-2021
8 Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20210128-chi-thi-79-cua-bt-chong-covid_29012021.pdf
79/CT-BGDĐTVăn bản của Bộ 29-01-2021
9 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-51_02042021.pdf
51/2020/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ 31-12-2020
10 Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 666_ct_bgddt-chi-thi-nam-hoc-2020-2021_04092020.PDF
666/CT-BGDĐTVăn bản của Bộ 04-09-2020
11 CV v/v thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1583_bgddt-gdtc_07052020.PDF
1583/BGDĐT-GDTCVăn bản của Bộ 07-05-2020