Chào mừng bạn đến với website Mầm non Thạch Cầu

Có 19 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 CV v/v gửi đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-114-de-cuong-tb-kq-hoi-nghi-w-4_27102021.pdf
114/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 20-10-2021
2 CV v/v cung cấp số liệu trẻ em là con CNVCLĐ có cha mẹ, hoặc cả cha mẹ mất do dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-96-hoa-toc_22092021.pdf
96/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 22-09-2021
3 CV v/v tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv85-tiep-tuc-ho-tro-nld-bi-anh-huong-covid19_new_04092021.pdf
85/KH-LĐLĐVăn bản LĐLĐ 31-08-2021
4 CV v/v tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các cuộc thi về phòng, chống dịch Covid-19 do tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-84-tuyen-tuyen-van-dong-cnvcld-tham-gia-cac-cuoc-thi-tong-phat-dong_01092021.pdf
84/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 25-08-2021
5 KH tổ chức hoạt động "Tết trung thu" cho con CNVCLĐ năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-so-45-to-chuc-tet-trung-thu-con-cnvcld-1_01092021.pdf
45/KH-LĐLĐVăn bản LĐLĐ 24-08-2021
6 KH tuyên truyền một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ về công nhân, Công đoàn và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-tuyen-truyen-92-nam-ngay-thanh-lap-cdvn_new_22072021.pdf
39/KH-LĐLĐVăn bản LĐLĐ 20-07-2021
7 CV v/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-73-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19_13072021.pdf
73/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 12-07-2021
8 CV v/v vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ Quỹ xã hội công đoàn năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-72-van-dong-ung-ho-quy-xa-hoi_08072021.pdf
72/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 06-07-2021
9 CV v/v triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-68-trien-khai-nhiem-vu-phong-chong-covid-19_28062021.pdf
68/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 24-06-2021
10 CV v/v thực hiện tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-66-don-doc-thuc-hien-tai-chinh-cd-6-thang-dau-nam-2021_25062021.pdf
66/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 21-06-2021
11 CV v/v phân bổ chỉ tiêu khen thưởng hoạt động công đoàn năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-64-khoi-mn-cong-lap_22062021.pdf
64/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 21-06-2021
12 CV v/v vận động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ và phòng, chống dịch Covid-19 của Quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-57-quy-vac-xin-covid-19_18062021.pdf
57/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 04-06-2021
13 CV v/v triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-55-mot-so-nhiem-vu-phong-chong-dich-benh_08062021.pdf
55/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 01-06-2021
14 CV v/v tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đặc biệt trong cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-46-phong-chong-covid-19_13052021.pdf
46/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 13-05-2021
15 CV v/v tăng cường, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-42-thuc-hien-quyet-liet-phong-chong-covid-19_08052021.pdf
42/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 07-05-2021
12