Chào mừng bạn đến với website Mầm non Thạch Cầu

Có 151 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 CV v/v HD trọng tâm công tác tháng 12/2021 cấp mầm non
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 209-cv-hd-cong-tac-thang-12-2021-cap-mn_02122021.pdf
209/PGD&ĐTVăn bản phòng  02-12-2021
2 CV v/v triển khai đánh giá, xếp lọai đơn vị học tập năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 206-cv-trien-khai-danh-gia-xep-loai-don-vi-hoc-tap-2021_25112021.pdf
206/PGD&ĐTVăn bản phòng  24-11-2021
3 CV v/v thực hiện công tác thu, chi năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 205-cv-thuc-hien-cong-tac-thu-chi-nh21-22_24112021.pdf
205/PGD&ĐTVăn bản phòng  23-11-2021
4 KH xây dựng trường học an toàn - Phòng, chống tai nạn thương tích trong các trường học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 37-kh-xd-truong-hoc-an-toan-pctntt-trong-truong-hoc-nh21-22_signed_10112021.pdf
37/KH-PGD&ĐTVăn bản phòng  08-11-2021
5 CV v/v HD trọng tâm công tác tháng 11/2021 cấp mầm non
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 198-cv-hd-cong-tac-trong-tam-thang-11-2021-cap-mn_02112021.pdf
198/PGD&ĐTVăn bản phòng  01-11-2021
6 CV v/v tổ chức hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCNVC" trong Ngành GD&ĐT quận Long Biên năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 195-cv-to-chuc-ngay-phap-luat-nam-2021_27102021.pdf
195/PGDĐTVăn bản phòng  21-10-2021
7 CV v/v kiểm tra công tác PCGD-XMC năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 193-cv-kiem-tra-pcgd-xmc-2021_19102021.pdf
193/PGD&ĐTVăn bản phòng  19-10-2021
8 KH thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025 cấp mầm non quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 35-kh-thuc-hien-cd-xd-truong-mn-lay-tre-lam-tt-21-25-1_27102021.pdf
35/KH-PGD&ĐTVăn bản phòng  15-10-2021
9 KH thực hiện Chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025 cấp học mầm non quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 35-kh-thuc-hien-cd-xd-truong-mn-lay-tre-lam-tt-21-25_19102021.pdf
35/KH-PGD&ĐTVăn bản phòng  15-10-2021
10 Hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 05-hd-trien-khai-phong-trao-thi-dua-cac-cuoc-van-dong-nh21-22_13102021.pdf
05/HD-PGDĐTVăn bản phòng  12-10-2021
11 CV v/v xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 192-cv-xd-kh-ktnb-truong-hoc-nh21-22_12102021.pdf
192/PGDĐTVăn bản phòng  08-10-2021
12 CV v/v HD đánh giá CBQL, GV theo Chuẩn nghề nghiệp và đánh giá trên phần mềm TEMIS năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 189-cv-hd-danh-gia-cbqlgv-theo-chuan-nn_signed_07102021.pdf
189/PGDĐTVăn bản phòng  06-10-2021
13 KH thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 33-kh-thuc-hien-chien-luoc-qg-pc-thien-tai-den-2030-tam-nhin-2050_signed_12102021.pdf
33/KH-PGD&ĐTVăn bản phòng  06-10-2021
14 CV v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học NH 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 190-cv-hd-thuc-hien-nhiem-vu-gdtc-hoat-dong-the-thao-ytth-nh21-22_signed_12102021.pdf
190/PGDĐTVăn bản phòng  06-10-2021
15 KH xây dựng, triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các trường MN, TH, THCS quận Long Biên năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 32-kh-xd-thuc-hien-qcdc-trong-cac-truong_signed_05102021.pdf
32/KH-PGD&ĐTVăn bản phòng  05-10-2021
12345678910...>>