Chào mừng bạn đến với website Mầm non Thạch Cầu

Có 59 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 BC kết quả thực hiện công tác tháng 10 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-ket-qua-thang-102021_05112021.doc
29/BC-MNTCVăn bản trường 20-10-2021
2 Quy trình giải quyết công việc nội bộ của trường Mn Thạch Cầu năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-trinh-giai-quyet-cviec-noi-bo_12112021.pdf
32/QĐ-MNTCVăn bản trường 15-10-2021
3 Qui định về công tác bảo vệ, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của trường MN Thạch Cầu
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-dinh-ve-cong-tac-bao-ve-quan-ly-sdu_20211105095057_05112021.pdf
 Văn bản trường 15-10-2021
4 KH thực hiện Quy chế công khai năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thuc-hien-quy-che-cong-khai_20211105094616_05112021.pdf
56/KH-MNTCVăn bản trường 15-10-2021
5 Quy tắc ứng xử của trường MN Thạch Cầu năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qtux_12112021.pdf
31/QĐ-MNTCVăn bản trường 15-10-2021
6 Quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-phoi-hop-giua-chinh-quyen-va-con_20211105093440_05112021.pdf
118/QĐ-CĐMNTCVăn bản trường 15-10-2021
7 Quy chế làm việc trường mầm non Thạch Cầu năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-lam-viec-cua-nha-truong_20211105092940_05112021.pdf
01/QC-MNTCVăn bản trường 15-10-2021
8 Quy chế thực hiện dân chủ trong trường mầm non Thạch Cầu năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-thuc-hien-qcdc_20211105092155_05112021.pdf
21/QĐ-MNTCVăn bản trường 15-10-2021
9 KH đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên, nhân viên trường MN Thạch Cầu năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-dtbd_12112021.pdf
41/KH-MNTCVăn bản trường 15-10-2021
10 Kế hoạch thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2021-2022 trường mầm non Thạch Cầu
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-chuyen-mon-21-22_12112021.pdf
42/KH-MNTCVăn bản trường 15-10-2021
11 Quy chế thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-tdkt_20211105090943_05112021(1).pdf
26/QĐ-MNTCVăn bản trường 15-10-2021
12 Quy chế thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí năm 2021 của trường MN Thạch Cầu
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy-che-tnlp_12112021(1).pdf
30/QĐ-MNTCVăn bản trường 14-10-2021
13 KH tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bdkh_12112021.pdf
46/KH-MNTCVăn bản trường 04-10-2021
14 Kế hoạch thực hiện công tác tháng 10 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-cong-tac-thang-102021_05112021.doc
44/KH-MNTCVăn bản trường 01-10-2021
15 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 trường MN Thạch Cầu
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thuc-hien-nvnh_12112021.pdf
35/KH-MNTCVăn bản trường 29-09-2021
1234