Chào mừng bạn đến với website Mầm non Thạch Cầu

Có 26 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Lịch công tác tuần 33 năm học 2018-2019 của BGH từ ngày 11/3/2019-16/3/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_cong_tac_tuan_33_nam_hoc_2018-2019_cua_bgh_-_copy_113201918.doc
 VĂN BẢN 11-03-2019
2 Lịch công tác tuần 32 năm học 2018-2019 của BGH từ ngày 4/3/2019-9/3/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_cong_tac_tuan_32_nam_hoc_2018-2019_cua_bgh_113201918.doc
 VĂN BẢN 04-03-2019
3 Lịch công tác tuần 31 năm học 2018-2019 của BGH từ ngày 25/02/2019-2/3/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_cong_tac_tuan_31_nam_hoc_2018-2019_cua_bgh_113201918.doc
 VĂN BẢN 25-02-2019
4 Lịch công tác tuần 30 của BGH năm học 2018-2019 của BGH từ ngày 18/2/2019-23/2/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_cong_tac_tuan_30_nam_hoc_2018-2019_cua_bgh_113201918.doc
 VĂN BẢN 18-02-2019
5 Lịch công tác tuàn 29 năm học 2018-2019 của BGH từ ngày 11/2/2019 đến ngày 16/02/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_cong_tac_tuan_29_nam_hoc_2018-2019_cua_bgh_152201915.doc
 VĂN BẢN 11-02-2019
6 Lịch công tác tuần 27 năm học 2018-2019 của BGH từ ngày 28/01/2019 đến ngày 02/2/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_cong_tac_tuan_27_nam_hoc_2018-2019_cua_bgh_152201915.doc
 VĂN BẢN 28-01-2019
7 Lịch công tác tuần 26 năm học 2018-2019 của BGH từ ngày 21/1/2019 đến ngày 26/1/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_cong_tac_tuan_26_nam_hoc_2018-2019_cua_bgh_152201915.doc
 VĂN BẢN 21-01-2019
8 Lịch công tác tuần 24 năm học 2018-2019 của BGH từ ngày 7/1/2019 đến ngày 12/1/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_cong_tac_tuan_24_nam_hoc_2018-2019_cua_bgh_71201918.doc
 VĂN BẢN 07-01-2019
9 Lịch công tác tuần 23 năm học 2018-2019 của BGH từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_cong_tac_tuan_23_nam_hoc_2018-2019_cua_bgh_21201918.doc
 VĂN BẢN 31-12-2018
10 Lịch công tác tuần 12 năm 2018 của BGH từ ngày 19/3/2018 đến ngày 24/3/2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_cong_tac_tuan_12_nam_2018_cua_bgh__193201816.docx
 VĂN BẢN 19-03-2018
11 Lịch công tác tuần 4 tháng 11nawm 2017 từ ngày 20/11/2017 đến ngày 25/11/2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_cong_tac_tuan_4_thang_112017_cua_bgh_2011201718.docx
 VĂN BẢN 20-11-2017
12 Lịch công tác tuần 3 tháng 11 của BGH từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lich_cong_tac_tuan_3_thang_112017_cua_bgh_1311201717.docx
 VĂN BẢN 13-11-2017
13 Lịch công tác tuần 3 tháng 10 năm 2017 của BGH từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: lichcongtactuan3thang102017cuabgh1010201719_1510201722.docx
 VĂN BẢN 15-10-2017
14 CV tăng cường ATTP
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_tang_cuong_attp_289201718.docx
Số 3182/SGD&ĐT-CTTTVĂN BẢN 28-09-2017
15 Khuyến cáo phòng dịch chân - tay - miệng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: khuyen_cao_pcd_tay_chan_mieng_289201718.docx
 VĂN BẢN 28-09-2017
12