Chào mừng bạn đến với website Mầm non Thạch Cầu

Có 15 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 QĐ phê duyệt tài liệu hướng dẫn nhân viên y tế trường học về chăm sóc mắt và phòng, chống suy giảm thị lực cho trẻ em trong cơ sở GDMN

(Tải File đính kèm)

56/QĐ-BGDĐTVăn bản của Bộ 09-02-2023
2 CV v/v hướng dẫn sử dụng các video tuyên truyền pháp luật về ATGT trên Website giaoducgiaothong.edu.vn

(Tải File đính kèm)

1079/BGDĐT-GDCTHSSVVăn bản của Bộ 30-03-2022
3 QĐ phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung)

(Tải File đính kèm)

406/QĐ-BGDĐTVăn bản của Bộ 07-02-2022
4 CV v/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN

(Tải File đính kèm)

5969/BGDĐT-GDMNVăn bản của Bộ 20-12-2021
5 CV v/v tổ chức họat động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

(Tải File đính kèm)

4726/BGDĐT-GDTCVăn bản của Bộ 15-10-2021
6 Quyết định Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với Giáo dục mầm non,giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

2551/QĐ-BGDĐTVăn bản của Bộ 04-08-2021
7 CV v/v hướng dẫn tạm thời việc đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

2440/BGDĐT-NGCBQLGDVăn bản của Bộ 11-06-2021
8 CV v/v khảo sát lấy ý kiến về Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

(Tải File đính kèm)

1614/BGDĐT-GDMNVăn bản của Bộ 23-04-2021
9 Thông tư Quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

47/2020/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ 30-03-2021
10 Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

(Tải File đính kèm)

01/2021/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ 30-03-2021
11 QĐ v/v công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2020

(Tải File đính kèm)

567/QĐ-BGDĐTVăn bản của Bộ 29-01-2021
12 Chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo

(Tải File đính kèm)

79/CT-BGDĐTVăn bản của Bộ 29-01-2021
13 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN

(Tải File đính kèm)

51/2020/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ 31-12-2020
14 Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục

(Tải File đính kèm)

666/CT-BGDĐTVăn bản của Bộ 04-09-2020
15 CV v/v thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học

(Tải File đính kèm)

1583/BGDĐT-GDTCVăn bản của Bộ 07-05-2020

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

                  

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH CẦU

Địa chỉ:Ngõ 70, Phố Thạch Cầu, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng - Lương Thị Tuấn Anh
Liên hệ: SĐT02438271029- Fax:| Email: mnthachcau@longbien.edu.vn