Chào mừng bạn đến với website Mầm non Thạch Cầu

Có 14 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 10 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-t10_27102021.pdf
45/KH-MNTCKế hoạch tháng 01-10-2021
2 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 9 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-t9_27102021.pdf
33/KH-MNTCKế hoạch tháng 03-09-2021
3 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 8 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thang-82021_17082021.pdf
29/KH-MNTCKế hoạch tháng 02-08-2021
4 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 7 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thang-72021_17082021.pdf
28/KH-MNTCKế hoạch tháng 01-07-2021
5 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 6 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thang-62021_17082021.pdf
27/KH-MNTCKế hoạch tháng 03-06-2021
6 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 5 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thang-52021_17082021.pdf
23/KH-MNTCKế hoạch tháng 03-05-2021
7 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 4 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4_29042021.pdf
17/KH-MNTCKế hoạch tháng 02-04-2021
8 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 3 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3_29042021.pdf
14/KH-MNTCKế hoạch tháng 01-03-2021
9 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 02 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2_29042021.pdf
09/KH-MNTCKế hoạch tháng 01-02-2021
10 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 01 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01_29042021.pdf
02/KH-MNTCKế hoạch tháng 04-01-2021
11 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 12 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 12_29042021.pdf
64/KH-MNTCKế hoạch tháng 04-12-2020
12 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 11 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 11_29042021.pdf
58/KH-MNTCKế hoạch tháng 30-10-2020
13 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 10 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 10_29042021.pdf
32/KH-MNTCKế hoạch tháng 29-09-2020
14 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình THĐT tháng 9 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 9_29042021.pdf
22/Kh-MNTCKế hoạch tháng 01-09-2020